• 54 282 46 78
  • szkola@szkola1.pl
  • ul. Wyspiańskiego 4, Aleksandrów Kujawski

Technik ogrodnik

KWALIFIKACJE

OGR.02.

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
OGR.05.

Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Kształcenie w zawodzie technik ogrodnik odbywa się:
• w pięcioletnim technikum;
• w dwuletniej branżowej szkole II stopnia dla absolwentów trzyletniej branżowej szkoły pierwszego stopnia;
• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:
a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych,
b) wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych,
c) prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie;
i w zakresie kwalifikacji OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych:
a) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych i szkółkarskich,
b) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych,
c) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych.

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

• silna budowa ciała;
• rozróżnianie barw;
• komunikatywność;
• cierpliwość;
• dokładność;
• spostrzegawczość;
• wysoka sprawność manualna;
• zainteresowania techniczne;
• wyobraźnia przestrzenna;
• koordynacja wzrokowo-ruchowa;
• wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
• zdolność podejmowania decyzji;
• gotowość do pracy w szybkim tempie;
• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE

Zespół Szkół nr 1