• 54 282 46 78
  • szkola@szkola1.pl
  • ul. Wyspiańskiego 4, Aleksandrów Kujawski

Technik agrobiznesu

KWALIFIKACJE

ROL.04.

Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.05.

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:
a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
b) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
c) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
d) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych; i w zakresie kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie:
a) organizowania i realizowania zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie,
b) organizowania i wykonywana prac związanych z przetwórstwem spożywczym,
c) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

• sprawność układu mięśniowego;
• komunikatywność;
• odporność na stres;
• rozumowanie logiczne;
• ostrość wzroku i słuchu;
• rozróżnianie barw;
• kreatywność;
• wysoka sprawność manualna;
• zainteresowania techniczne;
• wyobraźnia przestrzenna;
• wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
• zdolność podejmowania decyzji;
• zarządzanie małymi zespołami;
• planowanie pracy własnej i zespołowej;
• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE

Zespół Szkół nr 1