• 54 282 46 78
  • szkola@szkola1.pl
  • ul. Wyspiańskiego 4, Aleksandrów Kujawski

Technik rolnik

KWALIFIKACJE

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:
a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
b) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
c) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń
stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
d) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;
i
w zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji
rolniczej:
a) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej,
b) organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej.

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

• sprawność układu mięśniowego;
• dokładność;
• rozumowanie logiczne;
• ostrość wzroku i słuchu;
• sprawność manualna;
• zainteresowania techniczne;
• wyobraźnia przestrzenna;
• wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
• zdolność podejmowania decyzji;
• podzielność uwagi;
• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE

Zespół Szkół nr 1