• 54 282 46 78
  • szkola@szkola1.pl
  • ul. Wyspiańskiego 4, Aleksandrów Kujawski

Technik reklamy

KWALIFIKACJE

PGF.07.

wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08.

zarządzanie kampanią reklamową


Kształcenie w zawodzie technik reklamy odbywa się:
• w pięcioletnim technikum;
• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Kształcenie w zawodzie technik renowacji elementów architektury odbywa się:
• w pięcioletnim technikum;
• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:
a) przygotowania elementów strategii reklamowej,
b) przygotowania elementów kreacji reklamowej,
c) produkcji reklamy;
i w zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:
a) planowania kampanii reklamowej,
b) organizowania sprzedaży reklamowej,
c) realizowania kampanii reklamowej,
d) badania przekazu reklamowego.

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

• dokładność i rzetelność;
• wytrwałość i cierpliwość;
• samodzielność i samokontrola;
• uzdolnienia plastyczne, artystyczne i techniczne;
• wyobraźnia i myślenie twórcze;
• zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi;
• zdolność podporządkowania się;
• chęć pracy w warunkach monotonnych, pracy w warunkach izolacji;
• wytrzymałość na długotrwały wysiłek;
• współpraca w grupie;
• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Zespół Szkół nr 1