• Podręczniki 2021/2022

  Najbliższe wydarzenia

  • Zbliża się zakończenie zajęć dydaktycznych

   17 czerwca 2021

   Informuję, że przed nami ostatnie dni nauki w roku szkolnym 2021/2022. Oceny zostaną wystawione przez nauczycieli do piątku 18 czerwca 2021. Od poniedziałku 21 czerwca 2021 rozpoczynają się egzaminy zawodowe. Cztery dni w ostatnim tygodniu zajęć, tj. 21, 22, 23 i 24 czerwca 2021 (poniedziałek-czwartek) to dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych.

   Andrzej Nowicki
   - dyrektor szkoły

  • Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

   25 czerwca 2021 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 10.30

   W piątek 25 czerwca 2021 odbędzie się zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021.

   W związku z profilaktyką rozprzestrzeniania się COVID-19 nie odbędzie się uroczystość ogólna dla wszystkich uczniów. Świadectwa będą przekazane przez wychowawców wg następującego harmonogramu: 9.00 - klasy pierwsze; 9.30 - klasy drugie po szkole podstawowej10.00 - klasy drugie po gimnazjum (z wyjątkiem 2TOT); 10.30 - klasy trzecie (z wyjątkiem 3TOT). Klasy: 2TOT (po gimnazjum) i 3TOT otrzymają świadectwa promocyjne we wrześniu, ze względu na relizację praktyk zawodowych w okresie ferii letnich.

   Gratuluję wszystkim uczniom, którzy otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. Egzaminy poprawkowe dla osób, które otrzymały ocenę niedostateczną odbędą się od 25 do 27 sierpnia.

   Andrzej Nowicki - dyrektor szkoły

© 2006-2021 Zespoł Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Przeździęk