• 54 282 46 78
  • szkola@szkola1.pl
  • ul. Wyspiańskiego 4, Aleksandrów Kujawski

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

KWALIFIKACJE

ROL.02.

eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL.08.

eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie


Kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbywa się:
• w pięcioletnim technikum;
• w dwuletniej branżowej szkole II stopnia dla absolwentów trzyletniej branżowej szkoły pierwszego stopnia;
• na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych.

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie:
a) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych
w produkcji rolniczej,
b) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
c) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
d) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami
rolniczymi;

i w zakresie kwalifikacji ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie:
a) użytkowania urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w rolnictwie,
b) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

• sprawność układu mięśniowego;
• odporność na stres;
• rozumowanie logiczne;
• wysoka sprawność manualna;
• zainteresowania techniczne;
• wyobraźnia przestrzenna;
• koordynacja wzrokowo-ruchowa;
• wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
• zdolność podejmowania decyzji;
• zarządzanie małymi zespołami;
• planowanie pracy własnej i zespołowej;
• podzielność uwagi;
• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Zespół Szkół nr 1