• 54 282 46 78
  • szkola@szkola1.pl
  • ul. Wyspiańskiego 4, Aleksandrów Kujawski

Technik architektury krajobrazu

KWALIFIKACJE

OGR.03.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu:
a) dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
b) opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,
c) urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu; i w zakresie kwalifikacji OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu:
a) dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni,
b) opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu,
c) budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

• predyspozycje plastyczne;
• zdolności techniczne;
• wrażliwość artystyczna;
• umiejętne posługiwanie się nowoczesnymi programami komputerowymi w ramach wspomagania prac projektowych;
• komunikatywność;
• odporność na stres;
• cierpliwość;
• dokładność;
• kreatywność;
• wysoka sprawność manualna;
• wyobraźnia przestrzenna;
• koordynacja wzrokowo-ruchowa;
• wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
• zdolność podejmowania decyzji;
• zarządzanie małymi zespołami;
• planowanie pracy własnej i zespołowej;
• podzielność uwagi;
• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
• gotowość do pracy w szybkim tempie;
• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE

Zespół Szkół nr 1