• 54 282 46 78
  • szkola@szkola1.pl
  • ul. Wyspiańskiego 4, Aleksandrów Kujawski
Nasza szkoła

Nasza szkoła

BUDYNEK GŁÓWNY

W głównym budynku szkoły znajduje się 12 sal lekcyjnych, przeznaczonych dla potrzeb przedmiotów ogólnokształcących oraz jako pracownie dla przedmiotów zawodowych. W budynku mieszczą się również gabinety dyrekcji, pedagoga szkolnego oraz pomieszczenia administracji i obsługi. Do dyspozycji uczniów są także duża i mała sala gimnastyczna oraz szkolny sklepik a obok budynku można korzystać z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012.

Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny i stanowiska komputerowe oraz różnorodne pomoce naukowe.

PAŁAC

Ozdobą naszej szkoły jest neoklasycystyczny pałac z przełomu XIX i XX wieku. Jest to wizytówka nie tylko szkoły, ale i miasta.

W pałacu znajduje się sala, popularnie nazywana kominkową, w której odbywają się spotkania, konferencje, prelekcje. Ponadto, na parterze mieści się biblioteka szkolna z Multimedialnym Centrum Informacji, sala katechetyczna oraz jedna z trzech pracowni komputerowych. Na piętrze znajdują się dwie sale komputerowe, a w piwnicach pałacu pracownia przedsiębiorczości.

ZABYTKOWY PARK

Wokół obiektów szkolnych znajduje się przepiękny zabytkowy park, który wraz z pałacem wpisany jest do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Występuje tu bardzo bogata szata roślinna. Znajdują się w nim okazy roślin, jakich nie spotka się nigdzie w okolicy. Na terenie parku zachował się bogaty starodrzew w postaci alei lipowej, prowadzącej do zabytkowego pałacu. Znajduje się tu również 5 drzew – pomników przyrody chronionych prawnie – są to 3 dęby, 1 lipa i tulipanowiec.

OBIEKTY SPORTOWE

W szkole znajdują się dwie sale gimnastyczne, które przeznaczone są do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, jak również zajęć dodatkowych i zawodów sportowych. Bezpośrednio przy szkole zlokalizowane jest wielofunkcyjne boisko Orlik 2012 – boisko ze sztuczną trawą, przeznaczone do piłki nożnej oraz boisko z nawierzchnią tartanową do gry w piłkę koszykową, piłkę siatkową i tenisa ziemnego. Za kompleksem Orlika znajduje się bieżnia oraz strzelnica sportowa.

PRACOWNIA DYDAKTYCZNO-PRODUKCYJNA

Pracowania dydaktyczno-produkcyjna produkuje na potrzeby lokalnego rynku warzywa i rośliny ozdobne. Produkcja odbywa się na 13 ha gruntów, w szklarniach oraz tunelach foliowych. Pracowania wykorzystuje w produkcji nowoczesne maszyny rolnicze.

Nasza pracowania to obiekt przeznaczony do przeprowadzania zajęć praktycznych, szczególnie w technikum ogrodniczym, technikum architektury krajobrazu oraz technikum mechanizacji rolnictwa.

Aktualnie, realizowany jest projekt budowy nowoczesnego centrum szklarniowego, które powstanie w 2015 roku, przeznaczonego do produkcji warzyw i roślin ozdobnych.

PRACOWNIA MECHANIZACJI

Hala mechanizacji z bardzo bogato wyposażonym zapleczem w maszyny rolnicze i sprzęt techniczny to baza zajęciowa dla klas w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. Mieści się tu sala dydaktyczna dla przedmiotów technicznych. W obiektach mechanizacji funkcjonuje ośrodek egzaminacyjny dla zawodów rolniczych, gdzie odbywają się egzaminy zawodowe, także dla absolwentów innych szkół.

BUDYNEK INTERNATU

Ze względu na bardzo małe zainteresowanie uczniów korzystania z internatu, jego funkcjonowanie zostało tymczasowo zawieszone. Pomieszczenia zostały zaadaptowane na inną działalność. W budynku internatu mieszczą się sale językowe, w których odbywają się zajęcia z języka niemieckiego i języka angielskiego. Sala stołówki (nowo odremontowana), przeznaczona jest na różnego rodzaju spotkania i konferencje.

Inne pomieszczenia zostały wynajęte różnym instytucjom, takim jak: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izba Rolna. Tymczasowo (na okres remontu) w budynku internatu mieści się także Komenda Powiatowa Policji.

Zespół Szkół nr 1