• 54 282 46 78
  • szkola@szkola1.pl
  • ul. Wyspiańskiego 4, Aleksandrów Kujawski

Zawody

Nasza szkoła oferuje kształcenie w dziewięciu zawodach. Są to następujące zawody:

– technik informatyk,

– technik programista,

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

– technik geodeta,

– technik reklamy,

– technik organizacji turystyki,

– technik architektury krajobrazu,

– technik agrobiznesu,

– technik ogrodnik.

Zespół Szkół nr 1