• 54 282 46 78
  • szkola@szkola1.pl
  • ul. Wyspiańskiego 4, Aleksandrów Kujawski

Technik programista

KWALIFIKACJE

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04.

projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji


Kształcenie w zawodzie technik programista odbywa się:
• w pięcioletnim technikum;
• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
c) programowania aplikacji internetowych,
d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią; i w zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
a) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych
aplikacji webowych,
b) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
c) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

• wysoka sprawność manualna;
• koordynacja wzrokowo-ruchowa;
• odporność na stres;
• cierpliwość;
• dokładność;
• spostrzegawczość;
• zdolność podejmowania decyzji;
• zarządzanie małymi zespołami;
• planowanie pracy własnej i zespołowej;
• podzielność uwagi;
• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
• zręczność;
• rzetelność;
• dobra organizacja pracy własnej;
• zdolność koncentracji uwagi;
• rozumowanie logiczne;
• współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);
• zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;
• zainteresowania informatyczne;
• uzdolnienia techniczne;
• uzdolnienia matematyczne;
• zdolność do pracy w szybkim tempie;
• wyobraźnia i myślenie twórcze.

Zespół Szkół nr 1