Przetargi

 

11-01-2021r.

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 600 ton oraz zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


17-12-2020r.

Wykonanie projektu budowlanego prac rementowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia oiwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zawnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich, na działce nr 1 k.m. 16, położonej przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim.

Zapytanie ofertowe - pobierz

Informacje o wyborze oferty - (12.01.2021r.) - pobierz


27-11-2020r.

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 600 ton oraz zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Informacja o wyborze oferty - pobierz


12-11-2020r.

Zakup etyliny bezołowiowej 95 w ilości 2.194 litrów, zakup gazu LPG 5.742 litry, zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 12.848 litrów dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zapytanie ofertowe - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz


29-05-2020r.

Remont drogi dojazdowej.

zapytanie - pobierz

kosztorys ofertowy - pobierz

umowa - pobierz

formularz ofertowy - pobierz

informacja o wyborze oferty - 15.06.2020r - pobierz

 


12-02-2020r.

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 600 ton oraz zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


08-01-2019r.

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 600 ton oraz zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

specyfikacja - pobierz

informacja z otwarcia ofert - pobierz


13-12-2019r.

Zakup etyliny bezołowiowej 95 w ilości 2158 litrów, zakup gazu LPG w ilości 4494 litry, zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 11874 litrów dla potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zapytanie ofertowe - pobierz


12-08-2019r.

Wykonanie chemicznego oczyszczenia wraz z neutralizacją popłuczyn (rozpuszczenie kamienia w dwóch kotłach parowych KTM-950 i PCO 80 oraz usprawnienie istniejącej kolumny uzdatniania wody kotłowej w kotłowni Zespołu Szkół Nr 1  Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

Zapytanie ofertowe - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz (27-08-2019)


08-07-2019

WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU Zespołu Szkół NR 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Zapytanie ofertowe - pobierz

Zmiana zapytania ofertowego - pobierz

Specyfikacja techniczna - pobierz

Kosztorys ofertowy - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Projekt budowlany - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz (25.07.2019)


14-06-2019

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż książek do szkolnej biblioteki w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim - cena / dostępność / ilość egzemplarzy.

Informacja - pobierz

Wykaz książek - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz


 

12-12-2018

Zakup etyliny bezołowiowej 95, zakup gazu LPG, zakup i dostawa oleju napędowego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

Zapytanie ofertowe - pobierz

Umowa - pobierz

Formularz - pobierz

Informacja o wyborze oferty - pobierz 21-12-2018


07-12-2018

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 600 ton oraz zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz.

Specyfikacja - pobierz

Zestawienie ofert wstępnych - pobierz dodano 18.12.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz dodano 09.01.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz  dodano 15.01.2019


11-06-2018

Naprawa wraz z materiałem kotła WC80 w kotłowni Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

Zapytanie ofertowe - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz  (25-06-2018)


14-05-2018

Wykonanie wymiany ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego wzdłuż ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim, strona wschodnia, działka nr 1 KM 16.

Zapytanie ofertowe - pobierz
Projekt - pobierz
Przedmiar robót - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz (04-06-2018)


13-04-2018

Wykonanie wymiany ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego wzdłuż
ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim, strona wschodnia, działka nr 1 KM 16.

Zapytanie ofertowe - pobierz
Projekt - pobierz
Umowa - pobierz
Przedmiar robót - pobierz

Unieważnienie postępowania - pobierz (25-04-2018)


04-01-2018

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 600 ton oraz  zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum  Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych - pobierz (12-01-2017)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26-01-2018)


14-12-2017

Zakup etyliny bezołowiowej 95 w ilości 2158 litrów, zakup gazu LPG w ilości 4444 litry, zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 11065 litrów dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zapytanie ofertowe - pobierz

21-12-2017 Informacja o wyborze oferty - pobierz


06-12-2017

Zakup etyliny bezołowiowej 95 w ilości 2158 litrów, zakup gazu LPG w ilości 4444 litry, zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 11065 litrów dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

Przetarg nierozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe - pobierz


 

13-11-2017

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 200 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Zaproszenie do oferty cenowej - pobierz

Umowa - pobierz


12-06-2017

Przebudowa instalacji odpylającej kotłowni Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim.

Unieważnienie zapytania ofertowego na przebudowę instalacji odpylającej (29-06-2017) - pobierz PDF

Załączniki:

Projekt
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna
Umowa
Zapytanie ofertowe
 


18-05-2017

Roboty budowlane pomieszczeń parteru budynku głównego (związanego z wymianą instalacji elektrycznej wewnętrznej) w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

wybór oferty (01-06-2017)

załączniki:
zapytanie ofertowe
kosztorys nakładczy
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
umowa
 


15-05-2017

Wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim (etap drugi parter)

wybór oferty (6-06-2017)

załączniki:
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
kosztorys ofertowy (książka przedmiarów)
zapytanie ofertowe
umowa
projekt budowlany
  


12-01-2017

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 510 ton oraz zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

pobierz plik strona 1, strona 2, strona 3


29-12-2016

Zakup etyliny bezołowiowej 95 w ilości 1952 litry, zakup gazu LPG w ilości 4236 litrów, zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 10800 litrów dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

10-01-2016: Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz informację

05-01-2016: Informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty - pobierz pdf, pobierz uzasadnienie.

Informacja o sprostowaniu do zaproszenia do złożenia oferty cenowej - pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz

Umowa na paliwo - pobierz

Oferta na paliwo - pobierz


13-12-2016

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 510 ton oraz zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Informacje na temat przetargu - pobierz

Informacja na temat otwarcia ofert - pobierz

 


02-08-2016

Demontaż starego komina i budowa komina stalowego z drabiną włazową i koszem ochronnym oraz przebudowa Instalacji odpylającej kotłowni Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt budowlany

   Załącznik 1

   Załacznik 2

   Załacznik 3

   Załącznik 4

   Załącznik 5

   Załącznik 6

   Załącznik 7

   Załącznik 8
 

18-08-2016
Informacja z otwarcia ofert

26-08-2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik 1, plik2)

14-09-2016
308229000829-2016 (plik_1, plik_2)


16-06-2016

Wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

   Projekt budowalny

   Specyfikacja techniczna

   Kosztorys ofertowy I piętro

   Kosztorys ofertowy II piętro

   Umowa (wzór)

29-06-2016:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


25-11-2015

 

Zakup etyliny bezołowiowej 95 , zakup gazu LPG,  zakup i dostawa oleju napędowego:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

9-12-2015:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na paliwo
 

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 510 ton oraz  zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

9-12-2015:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na miał węglowy oraz groszek

 

wróć

© 2006-2021 Zespoł Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Przeździęk