Przetargi

09-09-2021r.

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego pałacu Trojanowskich.


Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim czyli Zamawiający na sfinansowanie zamówienia „Wykonanie prac remontowo –konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich”

Zamierza przeznaczyć 205 220,83 złotych netto.


 

1a Ogłoszenie o zamówieniu

1b. Decyzja

2. Specyfikacja warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie

5. Oświadczenie grupa kapitałowa

6. Istotne postanowanie umowy

7. Zobowiązania podmiotu

8. Wykaz robót

9. Wykaz osób

10. Projekt techniczny - wykonawczy

11. PAB

12. Przedmiar cz 1

13. Projekt techniczny

14. Zagospodarowanie terenu

15. SST Pałac

16. ST Pałac

17. Opinia geotechniczna

17a mapa dokumentacyjna

17b objaśnienia

17c przekrój I I

17d przekrój II II

17e karta otworów badawczych

17f karta otworów badawczych 2

17g analiza granulometryczna

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Omyłka rachunkowa

Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej

Złożenie środków dowodowych

 

Informacja o unieważnieniu oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


11-01-2021r.

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 600 ton oraz zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


17-12-2020r.

Wykonanie projektu budowlanego prac rementowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia oiwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zawnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich, na działce nr 1 k.m. 16, położonej przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim.

Zapytanie ofertowe - pobierz

Informacje o wyborze oferty - (12.01.2021r.) - pobierz


27-11-2020r.

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 600 ton oraz zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Informacja o wyborze oferty - pobierz


12-11-2020r.

Zakup etyliny bezołowiowej 95 w ilości 2.194 litrów, zakup gazu LPG 5.742 litry, zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 12.848 litrów dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zapytanie ofertowe - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz


29-05-2020r.

Remont drogi dojazdowej.

zapytanie - pobierz

kosztorys ofertowy - pobierz

umowa - pobierz

formularz ofertowy - pobierz

informacja o wyborze oferty - 15.06.2020r - pobierz

 


12-02-2020r.

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 600 ton oraz zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

ogłoszenie o zamówieniu - pobierz


08-01-2019r.

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 600 ton oraz zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

specyfikacja - pobierz

informacja z otwarcia ofert - pobierz


13-12-2019r.

Zakup etyliny bezołowiowej 95 w ilości 2158 litrów, zakup gazu LPG w ilości 4494 litry, zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 11874 litrów dla potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zapytanie ofertowe - pobierz


12-08-2019r.

Wykonanie chemicznego oczyszczenia wraz z neutralizacją popłuczyn (rozpuszczenie kamienia w dwóch kotłach parowych KTM-950 i PCO 80 oraz usprawnienie istniejącej kolumny uzdatniania wody kotłowej w kotłowni Zespołu Szkół Nr 1  Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

Zapytanie ofertowe - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz (27-08-2019)


08-07-2019

WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU Zespołu Szkół NR 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Zapytanie ofertowe - pobierz

Zmiana zapytania ofertowego - pobierz

Specyfikacja techniczna - pobierz

Kosztorys ofertowy - pobierz

Wzór umowy - pobierz

Projekt budowlany - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz (25.07.2019)


14-06-2019

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż książek do szkolnej biblioteki w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim - cena / dostępność / ilość egzemplarzy.

Informacja - pobierz

Wykaz książek - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz


 

12-12-2018

Zakup etyliny bezołowiowej 95, zakup gazu LPG, zakup i dostawa oleju napędowego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

Zapytanie ofertowe - pobierz

Umowa - pobierz

Formularz - pobierz

Informacja o wyborze oferty - pobierz 21-12-2018


07-12-2018

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 600 ton oraz zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz.

Specyfikacja - pobierz

Zestawienie ofert wstępnych - pobierz dodano 18.12.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz dodano 09.01.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz  dodano 15.01.2019


11-06-2018

Naprawa wraz z materiałem kotła WC80 w kotłowni Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

Zapytanie ofertowe - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz  (25-06-2018)


14-05-2018

Wykonanie wymiany ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego wzdłuż ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim, strona wschodnia, działka nr 1 KM 16.

Zapytanie ofertowe - pobierz
Projekt - pobierz
Przedmiar robót - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz (04-06-2018)


13-04-2018

Wykonanie wymiany ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego wzdłuż
ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim, strona wschodnia, działka nr 1 KM 16.

Zapytanie ofertowe - pobierz
Projekt - pobierz
Umowa - pobierz
Przedmiar robót - pobierz

Unieważnienie postępowania - pobierz (25-04-2018)


04-01-2018

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 600 ton oraz  zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum  Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych - pobierz (12-01-2017)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26-01-2018)


14-12-2017

Zakup etyliny bezołowiowej 95 w ilości 2158 litrów, zakup gazu LPG w ilości 4444 litry, zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 11065 litrów dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zapytanie ofertowe - pobierz

21-12-2017 Informacja o wyborze oferty - pobierz


06-12-2017

Zakup etyliny bezołowiowej 95 w ilości 2158 litrów, zakup gazu LPG w ilości 4444 litry, zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 11065 litrów dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

Przetarg nierozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe - pobierz


 

13-11-2017

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 200 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Zaproszenie do oferty cenowej - pobierz

Umowa - pobierz


12-06-2017

Przebudowa instalacji odpylającej kotłowni Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim.

Unieważnienie zapytania ofertowego na przebudowę instalacji odpylającej (29-06-2017) - pobierz PDF

Załączniki:

Projekt
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna
Umowa
Zapytanie ofertowe
 


18-05-2017

Roboty budowlane pomieszczeń parteru budynku głównego (związanego z wymianą instalacji elektrycznej wewnętrznej) w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

wybór oferty (01-06-2017)

załączniki:
zapytanie ofertowe
kosztorys nakładczy
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
umowa
 


15-05-2017

Wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim (etap drugi parter)

wybór oferty (6-06-2017)

załączniki:
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
kosztorys ofertowy (książka przedmiarów)
zapytanie ofertowe
umowa
projekt budowlany
  


12-01-2017

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 510 ton oraz zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

pobierz plik strona 1, strona 2, strona 3


29-12-2016

Zakup etyliny bezołowiowej 95 w ilości 1952 litry, zakup gazu LPG w ilości 4236 litrów, zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 10800 litrów dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

10-01-2016: Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz informację

05-01-2016: Informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty - pobierz pdf, pobierz uzasadnienie.

Informacja o sprostowaniu do zaproszenia do złożenia oferty cenowej - pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz

Umowa na paliwo - pobierz

Oferta na paliwo - pobierz


13-12-2016

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 510 ton oraz zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Informacje na temat przetargu - pobierz

Informacja na temat otwarcia ofert - pobierz

 


02-08-2016

Demontaż starego komina i budowa komina stalowego z drabiną włazową i koszem ochronnym oraz przebudowa Instalacji odpylającej kotłowni Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt budowlany

   Załącznik 1

   Załacznik 2

   Załacznik 3

   Załącznik 4

   Załącznik 5

   Załącznik 6

   Załącznik 7

   Załącznik 8
 

18-08-2016
Informacja z otwarcia ofert

26-08-2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik 1, plik2)

14-09-2016
308229000829-2016 (plik_1, plik_2)


16-06-2016

Wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

   Projekt budowalny

   Specyfikacja techniczna

   Kosztorys ofertowy I piętro

   Kosztorys ofertowy II piętro

   Umowa (wzór)

29-06-2016:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


25-11-2015

 

Zakup etyliny bezołowiowej 95 , zakup gazu LPG,  zakup i dostawa oleju napędowego:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

9-12-2015:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na paliwo
 

Zakup i dostawa miału węglowego w ilości 510 ton oraz  zakup i dostawa groszku w ilości 300 ton:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

9-12-2015:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na miał węglowy oraz groszek

 

wróć

© 2006-2021 Zespoł Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Przeździęk