Power

 

OPIS PROJEKTU

Projekt pt.: „Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich” został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektuMiędzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 29630,00 EURO.

Realizacja projektu odbędzie się od grudnia 2019r. do grudnia 2021r.  Obejmie on 10 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim, którzy wezmą udział w mobilności zagranicznej tj. kursie językowym lub językowo-metodycznym w Wielkiej Brytanii. Projekt przewiduje też realizację dodatkowego wsparcia językowo-kulturowego dla uczestników projektu.

CELE PROJEKTU

Głównym założeniem projektu jest usprawnienie kompetencji językowych nauczycieli, uaktualnienie wiedzy metodycznej i poszerzenie umiejętności wykorzystania narzędzi IT w procesie dydaktycznym, co przyczyni się do podwyższenia jakości pracy szkoły. Kolejnym celem jest rozwój kompetencji społecznych i kulturowych oraz bliższe poznanie systemu edukacyjnego Wielkiej Brytanii tak, aby zbliżyć naszą placówkę do europejskich standardów. Niemniej istotnym celem jest nawiązanie kontaktów z nauczycielami ze szkół średnich poza granicami kraju, najchętniej tymi o zbliżonym profilu kształcenia, w celu zbudowania platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń. Ostatnim ważnym celem jest przygotowanie podwalin pod realizację kolejnych projektów unijnych, które znacząco uatrakcyjnią ofertę edukacyjną Zespołu i przyczynią się do podniesienia efektów nauczania.

Oczekiwanym rezultatem projektu będzie przede wszystkim podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez podwyższenie poziomu znajomości języka angielskiego, zaktualizowanie wiedzy metodycznej, poszerzenie wiedzy na temat użycia narzędzi IT w klasie oraz wymianę doświadczeń z nauczycielami z zagranicy, a w konsekwencji podniesienie jakości pracy całej szkoły.

 

ZAŁĄCZNIKI

Harmonogram projektu - pobierz 

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Regulamin rekrutacji - pobierz

Umowa pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem - pobierz

 

wróć

© 2006-2022 Zespoł Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Przeździęk