Wyjazd w ramach ministerialnego programu "Poznaj Polskę".

W dniach 17-19 listopada 2021 r. uczniowie klasy trzeciej Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim wzięli udział w wycieczce do Wrocławia. Wyjazd ten zrealizowany został w ramach ministerialnego programu "Poznaj Polskę".

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzyło uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie wraz z opiekunami mogli zwiedzić najbardziej charakterystyczne punkty na mapie Wrocławia, m.in. Halę Stulecia, Centrum Historii Zajezdnia. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Narodowe, w tym Panoramę Racławicką oraz Muzeum Mineralogiczne.

Organy prowadzące szkoły w ramach programu mogły uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musiało z wkładu własnego. Naszej szkole udało się uzyskać 80 % dofinansowania ze środków ministerialnych.  Pozostałe środki zgromadzone zostały dzięki wsparciu sponsorów, bez których wyjazd z pewnością nie byłby możliwy. 

Szczególne podziękowania składamy firmie Agropol z Zakrzewa, panu doktorowi Lotfiemu Mansourowi, wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu, panu Arkadiuszowi Gralakowi, burmistrzowi miasta Aleksandrów Kujawski, Panu Maciejowi Włochowi, radnemu powiatu Aleksandrów Kujawski oraz panu Rafałowi Łukomskiemu, kuratorowi okręgowemu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

 

Kamila Łukomska, Adam Jurek

 

wróć

© 2006-2022 Zespoł Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Przeździęk