Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie 2019

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie 2019

5 grudnia 2019r. w Minikowie odbył się etap wojewódzki konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Organizatorami konkursu byli : Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Kujawsko- Pomorska Izba Rolnicza Przysieku oraz ODR w Minikowie.

Celem konkursu jest krzewienie wśród uczniów kształcących się w zawodach rolniczych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Forma konkursu jest najlepszym sposobem popularyzacji zasad BHP wśród młodzieży kształcącej się w zawodach rolniczych.

Konkurs przeprowadzony był w trzech etapach:

I część pisemna obejmowała rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań. Czas na jego rozwiązanie wynosił 20 minut. Do II części kwalifikowało się pięciu uczestników z największą liczbą punktów- będących jednocześnie finalistami konkursu. W finałowej szczęśliwej piątce znalazł się uczeń Naszej Szkoły Michał Garnuszek, który ostatecznie uplasował się na wysokim piątym miejscu. Gratulujemy.

wróć

© 2006-2020 Zespoł Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Przeździęk