Projekty unijne

Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego.

w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkrecyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego.

Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wartość zadania wynosi 486 640,74 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 382 499,62 zł, co stanowi 78,60%. Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji do 10 grudnia 2017 r.

 

 


 

Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

Projekt zrealizowany został w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość zadania wyniosła 1 293.921 zł, z czego Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 700 tys. zł. W ramach projektu zbudowana została nowoczesna szklarnia, która udostępniona została uczniom kształcącym się w zawodach rolniczych, jako baza kształcenia zawodowego do praktycznej nauki produkcji warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami. Szklarnia wyposażona jest w automatyczny system zarządzania m.in.:
- system sterowania klimatem szklarni,
- system ogrzewania szklarni,
- system sterowania wentylacją szklarni,
- system przewietrzaniem szklarni,
- system nawożenia i nawadnia szklarni

Celem realizacji tego projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zdjęcia z otwarcia  [zobacz]

wróć

© 2006-2017 Zespoł Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Przeździęk